Servis

Kada birate svoj Peugeot motor, možete biti sigurni da je vaše vozilo projektovano i proizvedeno kako bi vam omogućilo godine bezbrižne vožnje na dva točka. I više od toga, kao vlasnik Peugeota možete se osloniti na širok izbor usluga u ovlaštenim Peugeot servisima, gdje će vas specijalisti iz ove oblasti saslušati, razumjeti vaš problem i odgovoriti na efikasan način, korištenjem Peugeot dijagnostičke opreme i originalnih Peugeot rezervnih dijelova.

Samo ovlašteni Peugeot distributer može da izvrši servisiranje vašeg motora i da obezbijedi odgovarajuću garanciju. Garancija pokriva sva oštećenja nastala usljed grešaka u konstrukciji vozila ili materijalu, tokom 24 mjeseca bez ograničenja u pređenoj kilometraži, do isteka datuma naznačenog na memorandumu Garancije i servisne knjižice.

Garancija pokriva zamjenu ili popravku neispravnih dijelova od strane ovlaštene servisne službe, kao i sve troškove koji se tom prilikom pojave.

Garancija važi:

  • Ako su redovni servisi navedeni u knjižici „Garancija i servisna knjižica“ bili pravovremeno ovjereni u ovlaštenim servisima Peugeot skuter mreže
  • Ako je obavljen prvi servis u garantnom roku prema navodima u servisnoj knjižici u jednom od ovlaštenih Peugeot servisa
  • U slučaju da je vozilo bilo popravljano u ovlaštenom Peugeot servisu
  • Ako motor nije bio modifikovan, tj. ako na vozilu nisu izvršene izmjene ili zamjene koje proizvođač nije ni predvidio ni odobrio ili nisu u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača (izmjene na instalaciji, ugradnja alarma i drugih uređaja koje nije odobrio proizvođač)
  • Kada originalni dijelovi nisu mijenjani dijelovima koji nisu prihvaćeni ili odobreni od strane proizvođača
  • Ukoliko havarija nije nastala uslijed nemarnosti, nepravilne upotrebe, nepoštovanja pravila i uputstava koje postoje u servisnoj knjižici i uputstvu za korisnike, te usljed preopterećenja, makar i kratkotrajnog.
Svi navedeni uslovi garancije su izvod iz garantne politike i ne predstavljaju kompletne uslove, koji su prezentovani u servisnoj knjižici koja se isporučuje uz svaki novi Peugeot motor.

Birajući Peugeot motore, vi postavljate visoke kvalitativne standarde za sebe i za svoju okolinu!